Czy art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ma zastosowanie do jednorodzinnego domu mieszkalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ma zastosowanie do jednorodzinnego domu mieszkalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX