Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 15zd ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje możliwość przyznania świadczeń rodzinnych obywatelowi Ukrainy, który nie otrzymał karty pobytu z dostępem do rynku pracy (nie może fizycznie odebrać karty z uwagi na reorganizację urzędu spowodowaną COVID-19, ma decyzję wojewody zezwalającą na pobyt jako małżonek obywatela Polski)?

Jest to pierwsza karta pobytu tej osoby (czy wskazany przepis dotyczy jedynie sytuacji, gdy skończyła się ważność dotychczasowej karty)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?