Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 15x oraz art.15 zf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ma zastosowanie do pracodawcy, który jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?