Czy art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19 stanowi podstawę do wydania decyzji z urzędu o przedłużeniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 26.08.2021 r. zostały przekazane do naszego ośrodka dokumenty dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego z innej instytucji wraz z oświadczeniem petenta z dnia 19.08.2021 r., stwierdzającym, iż na terenie naszej gminy zamieszkuje od marca 2019 r. i jednocześnie prosi o przedłużenie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, powołując się na ustawę Covidową. Decyzja o przyznaniu świadczenia obowiązywała do 31.12.2020 r. (tak też wydano orzeczenie o niepełnosprawności).

Wystąpiliśmy z zapytaniem o decyzję przedłużającą z uwagi na ustawę tzw. Covidową. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż takiej decyzji tamtejszy ośrodek nie wydał, ponieważ w CBB uzyskano informację, iż świadczenie jest pobierane w dwóch różnych gminach (brak informacji w których) i celem zweryfikowania faktycznego miejsca zamieszkania powzięto wielokrotne próby kontaktu, które zakończyły się niepowodzeniem (brak jakiejkolwiek korespondencji w tej sprawie).

Czy OPS może wydać decyzję przedłużającą zasiłek pielęgnacyjny od stycznia 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX