Czy art. 117 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody gwarantuje, że w obrębie rezerwatu użytkowanego gospodarczo będzie stosowana ochrona krajobrazowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapis w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., w odniesieniu do rezerwatu położonego na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych, które są użytkowane gospodarczo, gwarantuje, że w obrębie rezerwatu będzie stosowało się tylko ochronę krajobrazową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX