Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 10 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który wskazuje, że prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Przepisy art. 14 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

Czy art. 10 odnosi się również do pozwoleń zintegrowanych, które nie uwzględniają ani zezwolenia na zbieranie ani zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Sytuacja taka, zdarza się w przypadku ferm drobiu czy trzody chlewnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?