Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot złożył wniosek do kuratorium oświaty w B. o udostępnienie informacji publicznej w postaci arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej w L. i Szkoły Podstawowej w S. wraz z ich ewentualnymi aneksami, w których posiadaniu jest kurator oświaty.

Czy w przypadku udostępnienia arkuszy organizacji konieczne jest dokonanie anonimizacji arkuszy w zakresie danych osobowych poszczególnych nauczycieli, tj. imienia i nazwiska, stażu pracy i stopnia awansu zawodowego?

Czy arkusz organizacji szkoły podlega nieudostępnieniu w całości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?