Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Archidiecezja nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedaje budynek będący jej własnością.

Czy będzie musiała odprowadzić VAT od sprzedaży tego budynku?

Budynkiem tym zarządza i wynajmuje lokale użytkowe powołana w tym celu spółka z o.o., w ktrej archidiecezja jest 100% udziałowcem. Archidiecezja nie jest zarejestrowana jako czynny płatnik VAT i nie korzystała ze zwolnienia podmiotowego. Jest właścicielem tego budynku od wielu lat kiedy jeszcze nie obowiązywała ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., a zatem nie korzystała z prawa do odliczenia. Budynek nie był przez archidiecezję ulepszany a jedynie remonty przeprowadzała spółka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?