Czy apteka, mająca podpisaną umowę z NFZ na refundację leków jest "podmiotem wrażliwym"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy apteka, mająca podpisaną umowę z NFZ na refundację leków jest podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw?

Jeżeli tak, na podstawie jakich dokumentów ustalić, w jakim zakresie zużywa ciepło na potrzeby tych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX