Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2012 r.

PYTANIE

Zainteresowani - 2 osoby fizyczne - zawarły umowę przyrzeczenia zakupu lokalu użytkowego w udziałach po 50%, wpłacając zaliczkę. Nakłady inwestycyjne na lokal (adaptacja i wyposażenie) ponoszą również po 50% w ramach prowadzonych odrębnie pozarolniczych działalności gospodarczych. Zainteresowani zamierzają prowadzić działalność gospodarczą wspólnie, w formie spółki cywilnej wnosząc lokal (po nabyciu prawa własności) jako aport.

Czy aport do spółki w formie poniesionych nakładów inwestycyjnych, tj. zapłaconej zaliczki na poczet ceny zakupu lokalu (lokal nie jest jeszcze własnością zainteresowanych) oraz wydatków na adaptację i wyposażenie, jako podstawa naliczenia PCC, powinien być opisany i wyceniony w umowie spółki według rzeczywistych wydatków poniesionych przez zainteresowanych (na podstawie faktur i płatności)?

Czy traktując taki aport, jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obydwie osoby również muszą zapłacić PCC (jedna z osób jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a druga – nie)?

Czy zadłużenie z tytułu spłaty reszty ceny lokalu pomniejsza wycenę tego aportu i tym samym podstawę naliczenia PCC?

Czy późniejsze (tj. po założeniu spółki cywilnej) kolejne wpłaty dokonywane przez zainteresowanych, np. na poczet reszty ceny zakupu lokalu, będą traktowane, jako kolejne aporty (wkłady) do spółki wymagające każdorazowo zmiany jej umowy i zapłaty PCC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?