Czy aport gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? - OpenLEX

Czy aport gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwie osoby fizyczne nieprowadzące wcześniej działalności gospodarczej mają zamiar utworzyć spółkę cywilną i wnieść aport w postaci gruntów. Grunty były nabyte kilka lat wcześniej i nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej. W spółce będą stanowiły środki obrotowe, gdyż na nich zostaną postawione budynki mieszkalne przeznaczone do sprzedaży (działalność deweloperska). Aport zostanie opodatkowany podatkiem PCC. Czy wniesienie gruntu jako aportu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to jaką wartość należy przyjąć jako podstawę opodatkowania - cenę nabycia przez wspólników, czy cenę rynkową w momencie aportu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX