Czy aneksując umowę o pracę z cudzoziemcem, który świadczy pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy trzeba się... - OpenLEX

Czy aneksując umowę o pracę z cudzoziemcem, który świadczy pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy trzeba się powołać w aneksie umowy o pracę na przepisy tarczy antykryzysowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cudzoziemiec z Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy może pracować tylko 180 dni u danego pracodawcy.

Czy można z nim przedłużyć - aneksować umowę o pracę, (jeśli się kończy w listopadzie) na podstawie art. 88 wymóg uzyskania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypada w okresie zagrożenia epidemidmicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, a jeśli tak to, na jaki okres można tę umowę aneksować?

Czy aneksując tę umowę trzeba się powołać w aneksie umowy o pracę na ten przepis?

Czy może tylko na podstawie tego przepisu dalej świadczyć pracę, czy tą aneksowana umowę trzeba zgłosić do urzędu, a jeśli tak to tak to jakiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX