Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., starosta zatwierdza po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego?

Czy aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, może zwiększać pozyskanie drewna?

Czy w przypadku aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu pozyskanie drewna na działce możliwe jest wyłącznie w przypadkach losowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?