Czy amortyzację od dotowanych środków trwałych spółka może zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna otrzymała dotacje ze środków UE na sfinansowanie inwestycji. Przychód z otrzymanej dotacji spółka rozlicza w części przyznanej dotacji proporcjonalnie do amortyzacji (od kosztów kwalifikowanych) i księguje w pozostałe przychody operacyjne.

Czy amortyzację, ale tylko w tej części otrzymanej dotacji (niebędąca kosztem uzyskania przychodu) spółka może zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne?

Czy można przyjąć takie rozwiązanie, jeśli spółka przyjmuje taką politykę rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX