Czy ambasador jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Obzejta Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustalenie statusu PEP.

Jak należy interpretować przepis art. 46c ustawy AML?

Czy tylko wskazane w rozporządzeniu krajowe stanowiska i funkcje będące eksponowanymi stanowiskami politycznymi, należy przyjąć jako osoby spełniające status PEP?

Definicja art. 2 ust. 2 pkt 11 lit f obejmuje ambasadorów.

Czy ambasador jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX