Czy aktualny zarządca drogi wewnętrznej ma obowiązek usunięcia istniejących znaków drogowych umieszczonych z naruszeniem prawa... - OpenLEX

Czy aktualny zarządca drogi wewnętrznej ma obowiązek usunięcia istniejących znaków drogowych umieszczonych z naruszeniem prawa przez poprzedniego zarządcę drogi wewnętrznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aktualny zarządca drogi wewnętrznej ma obowiązek usunięcia istniejących znaków drogowych umieszczonych z naruszeniem prawa przez poprzedniego zarządcę drogi wewnętrznej?

Wspólnota mieszkaniowa będąca właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna zmieniała zarządcę, który odmawia usunięcia istniejących znaków drogowych wykonanych i posadowionych niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (np. wykonanych z niewłaściwych materiałów, błędnej kolorystyce czy posadowionych w niewłaściwym miejscu) powołując się na fakt umieszczenia znaków przez poprzedniego zarządcę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX