Czy aktualnie istnieje możliwość przystąpienia przez firmę do systemu gminnego odbioru odpadów komunalnych? - OpenLEX

Czy aktualnie istnieje możliwość przystąpienia przez firmę do systemu gminnego odbioru odpadów komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aktualnie istnieje możliwość przystąpienia przez firmę (właściciela nieruchomości niezamieszkałej) do systemu gminnego odbioru odpadów komunalnych?

Czy jeśli rada gminy nie postanowi w drodze uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to nie ma takiej możliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX