Czy akcję promocyjną skierowaną do wyselekcjonowanego kręgu osób można uznać za „sprzedaż premiową” korzystającą ze zwolnienia podatkowego do kwoty 2 000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka planuje akcje marketingowe, mające na celu zachęcenie określonej grupy klientów do zakupu jej usług. W ramach promocji klient będzie mógł otrzymać nagrodę. Otrzymanie nagrody uwarunkowane będzie zakupem usług spółki oraz spełnieniem dodatkowego warunku - czytelnego kryterium, np. klienci, którzy w poprzednich okresach zrealizowali określony próg zakupów czy klienci, który nie korzystali aktywnie z usług spółki przez określony czas.

Spółka planuje stworzyć regulamin promocji, jednak regulamin nie będzie publikowany na stronie internetowej, czy w inny sposób ogólnodostępny (regulamin planuje zachować w dokumentacji wewnętrznej). Informacja o promocji byłaby kierowana drogą mailową lub sms do wyselekcjonowanych grup klientów, którzy spełnili dane kryterium.

Czy taką akcję można uznać za sprzedaż premiową, co oznaczałoby, że nagroda o wartości do 2000 zł korzystałaby ze zwolnienia z PIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX