Czy agent celny powinien traktować otrzymane kwoty podatku VAT i cła jako podstawę opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Agent celny reprezentuje klienta jako upoważniony przedstawiciel (AEO). Działa w sposób pośredni, to znaczy działa w swoim imieniu, ale na rachunek klienta (przeciwieństwo przedstawiciela bezpośredniego, który działa w imieniu i na rzecz klienta). Klient wpłaca podatek VAT i cło na rachunek bankowy agenta celnego, a ten następnie przelewa te kwoty do urzędu celno-skarbowego. Biorąc pod uwagę treść dosłowną art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT (...w imieniu i na rzecz nabywcy...) czy agent celny powinien traktować otrzymane kwoty podatku VAT i cła jako podstawę opodatkowania i doliczać do nich 23% VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX