Czy agencje celne są instytucjami obowiązanymi w kontekście art. 15a ustawy AML?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące nowych instytucji obowiązanych, które zostały dodane w art. 15a do ustawy AML zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.815). Jak Państwo wiecie, artykuł ten dodaje do instytucji obowiązanych przedsiębiorców, "których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi". W wielu artykułach jakie można znaleźć w sieci, jak również w serwisie prawo.pl oraz w serwisie LEX, w kontekście art. 15a przedstawia się tylko biura rachunkowe jako instytucje obwiązane. Jednak osobiście wątpię, aby jakiekolwiek biura rachunkowe zajmowały się "sporządzaniem deklaracji, (…), udzielaniem porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa (…) lub celnego", wszak tego typu działania są domeną agencji celnych. I właśnie o to ostatnie stwierdzenie mi chodzi w kontekście instytucji obowiązanych, o przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przepisów prawa celnego.

Czy agencje celne są instytucjami obowiązanymi w kontekście art. 15a ustawy AML?

Czy podobne przedsiębiorstwa jak ww. agencje celne, z siedzibą w Polsce, działające w zakresie przepisów prawa celnego (w szerszym zakresie, typu Managed Services), które to kompleksowo obsługują dużych klientów w innych krajach Unii Europejskiej, dostarczając im usługi celne, czyli dokonywanie zgłoszeń celnych w tych krajach, klasyfikacji taryfowej produktów, określania wartości celnej, kalkulacji preferencyjnego pochodzenia towarów, analiz, wyjaśnień i wprowadzania zmian przepisów celnych w procesach operacyjnych klientów, itp., są instytucjami obowiązanymi w kontekście art. 15a ustawy AML?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX