Czy agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wpłacać składki do związku zawodowego, do którego przystąpił pracownik u pracodawcy... - OpenLEX

Czy agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wpłacać składki do związku zawodowego, do którego przystąpił pracownik u pracodawcy użytkownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik tymczasowy przystąpił do organizacji związkowej działającej u pracodawcy użytkownika. Organizacja ta przekazała pismo, iż mamy dokonywać potrąceń składki z w jego imieniu i z jego wynagrodzenia na rzecz tych zewnętrznych związków. Zgodę na potrącenie pracownik przekazał związkom.

Czy agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wpłacać te składki do związku, czy jednak pracownik samodzielnie ma dokonywać tych płatności (tak, jak np. prywatnej składki do PZU)?

Agencja nie jest w żaden sposób powiązana z działającymi związkami u pracodawcy użytkownika, do których przystąpił pracownik tymczasowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX