Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W budynku będącym pod zarządem spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielcze własnościowe prawo do kilku lokali mieszkalnych posiada gmina. Obsługą lokali gminnych zajmuje się spółka "ADMINISTRATOR", i zgodnie z otrzymanym z gminy wnioskiem spółdzielnia wystawia faktury za lokale gminy (opłaty eksploatacyjne, media, fundusz remontowy itp.) na "ADMINISTRATORA".

Czy taka sytuacja jest poprawna? Czy ADMINISTRATOR jest dla spółdzielni nabywcą usługi? Czy też faktury powinny być wystawiane na gminę? A może należałoby wskazać na fakturze dwa odrębne podmioty (czy wtedy nabywcą byłaby gmina, a odbiorcą "ADMINISTRATOR")?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?