Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot publiczny (państwowa instytucja kultury) zwraca się do drugiego administratora (państwowej instytucji artystycznej) o udostępnienie danych osobowych pracowników artystycznych, które są mu niezbędne do realizacji jego statutowych zadań (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Czy administrator, który ujawnia dane osobowe podmiotowi wnioskującemu powinien dysponować odrębną podstawą prawną (np. zgodą osoby, której dane dotyczą), w celu ich przekazania wnioskodawcy czy też może udostępnić dane, po dokonaniu szczegółowej analizy powołanej podstawy w zakresie dopuszczalności takiego udostępnienia, w oparciu o przesłankę realizacji zadań publicznych przez podmiot wnioskujący? Dodatkowo, obydwa podmioty wykonują zadania publiczne, nałożone na te podmioty przez ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, natomiast zakres działalności, określony w statucie obydwu podmiotów jest różny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?