Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy administracyjne kary pieniężne orzekane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska za naruszenie przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska (np. na podstawie: ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396), ustawy z 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1610), ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), do których stosuje się dział III ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) - dalej o.p., to obowiązki o charakterze osobistym, czy też obowiązki niemające charakteru osobistego i podlegają sukcesji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?