Czy adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest zmianą sposobu użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest zmianą sposobu użytkowania w rozumieniu ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.?

Czy właściciel piwnicy może w niej ćwiczyć wykorzystując to pomieszczenie na własną niekomercyjną siłownię.

Czy wspólnota mieszkaniowa może zakazać użytkowania tego pomieszczenia i ewentualnie w jakiej formie może to zrobić?

Jeden z właścicieli lokali mieszkalnych w piwnicy będącej jego własnością urządził sobie siłownię. Piwnica ta jest przypisana do lokalu mieszkalnego, jest to własność prywatna i posiada akt własności spisany w formie aktu notarialnego. Piwnica ta nie jest częścią wspólną przypisaną na wyłączne użytkowanie. Właściciel nie wykonał żadnych robót budowlanych. Jedyne co zrobił to wstawił ławeczkę, hantle i sztangę. Nie jest to działalność komercyjna. Ćwiczy tu nieregularnie wraz z kilkoma znajomymi.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access