Czy aby zostać uznanym za małego przedsiębiorcę należy spełniać oba warunki zawarte w ustawie Prawo przedsiębiorców łącznie? - OpenLEX

Czy aby zostać uznanym za małego przedsiębiorcę należy spełniać oba warunki zawarte w ustawie Prawo przedsiębiorców łącznie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.08.2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji mówi: w art. 4. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o:

1) 98% – na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

2) 95% – na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

3) 80% – na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców

Proszę o udzielenie informacji jak mam rozumieć definicję małego przedsiębiorcę?

Prawo przedsiębiorców - definicja mówi: mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Czy jeżeli przekroczyłem któryś z warunków, to już nie mogę być małym przedsiębiorcą, czy jednak nie przekroczenie jednego warunku nie pozbawia mnie byciem małym przedsiębiorcą, a tylko przekroczenie dwóch mnie eliminuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX