Czy aby móc wykorzystywać niezagospodarowaną działkę na cele czasowego postoju pojazdów dostawczych, należy spełnić jakieś... - OpenLEX

Czy aby móc wykorzystywać niezagospodarowaną działkę na cele czasowego postoju pojazdów dostawczych, należy spełnić jakieś wymagania wynikające z szeroko rozumianych przepisów ochrony środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot produkcyjny na terenie zakładu posiada niezagospodarowaną działkę (tytuł prawny – użytkowanie wieczyste), którą chciał wykorzystywać dla czasowego postoju samochodów ciężarowych dostarczających na teren zakładu surowce. Działka posiada nieutwardzone podłoże, miejscami pokryte roślinnością trawiastą, na terenie działki są drogi gruntowe. W m.p.z.p. działka ta to "teren produkcyjny, dla którego ustala się wykorzystanie pod funkcje związane z szeroko pojętą wytwórczością oraz funkcjami takimi jak magazynowanie, składowanie, usługi logistyczne, usługi produkcyjne, rzemieślnicze i przetwórcze". Powyższa potrzeba wykorzystania nieużytkowanej działki wynika z uwarunkowań logistycznych - kierowcy samochodów muszą oczekiwać na rozładunek często kilka godzin i w związku z tym ich parkowanie na drodze dojazdowej do zakładu jest uciążliwe z punktu widzenia innych użytkowników ruchu.

Czy aby móc wykorzystywać ww. niezagospodarowaną działkę na cele czasowego postoju pojazdów dostawczych, należy spełnić jakieś wymagania wynikające z szeroko rozumianych przepisów ochrony środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX