Czy aby móc umorzyć zaległości spółki z o.o. z tytułu podatków i opłat lokalnych z urzędu należy poczekać na zakończenie... - OpenLEX

Czy aby móc umorzyć zaległości spółki z o.o. z tytułu podatków i opłat lokalnych z urzędu należy poczekać na zakończenie postępowania likwidacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z brakiem podmiotu do zainicjowania postępowania likwidacyjnego spółki, Spółka z o.o. po kilkukrotnym wyznaczaniu kuratorów na podstawie art. 42 § 1 kodeksu cywilnego do przeprowadzenia czynności mających na celu powołanie organów podmiotu albo do przeprowadzenia likwidacji podmiotu, w tym do reprezentowania podmiotu w postępowaniu o jego rozwiązanie w 2016 roku została postawiona w stan likwidacji. W 2019 roku w postępowaniu egzekucyjnym został zlicytowany jedyny majątek spółki, który nie zaspokoił wszystkich wierzycieli. W 2021 roku Spółka z o.o. w likwidacji została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego ze względu na art. 25d ustawy o krajowym rejestrze sądowym oraz na wniosek kuratora z uwagi na to, że spółka nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów i niemożności ich powołania. W rejestrze KRS brak jest informacji na temat zakończenia postępowania likwidacyjnego. Spółka pozostawiła po sobie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. W związku z powyższym organ podatkowy na podstawie art. 67d § 1 ust. 3 Ordynacja podatkowa chciałby umorzyć zaległości z urzędu, jednak zachodzi w wątpliwość czy brak wpisu odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego nie jest przeszkodą w jego zastosowaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX