Czy aby dochować terminu wystarczy, aby rada gminy podjęła uchwałę o uchwaleniu planu, czy we wskazanym terminie plan musi stać... - OpenLEX

Czy aby dochować terminu wystarczy, aby rada gminy podjęła uchwałę o uchwaleniu planu, czy we wskazanym terminie plan musi stać się aktem obowiązującym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 15 ust. 8 ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 724) - dalej u.i.e.w., która weszła w życie 16.07.2016 r. stanowi, że w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych.

Pytanie brzmi, czy aby dochować terminu 16.07.2022 r. wystarczy, aby rada gminy podjęła uchwałę o uchwaleniu planu, czy we wskazanym terminie plan musi stać się aktem obowiązującym (po opublikowaniu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX