Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, a jeśli tak, to w jakich przypadkach do korespondencji (zarówno elektronicznej jak i tradycyjnej) z pacjentem i/lub rodzicem/opiekunem prawnym należy dołączać klauzulę informacyjną? Chodzi m.in. o przesyłanie wezwań na leczenie, przesyłanie dokumentacji medycznej lub udzielanie odpowiedzi na zapytania/żądania. Klauzula dostępna jest na stronie internetowej szpitala oraz przy każdym stanowisku obsługującym osoby przyjmowane na leczenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?