Czu osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w rzemiośle instalatorstwa gazowego może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu instalacji gazowej w istniejącym budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czu osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w rzemiośle instalatorstwa gazowego na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie może pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu instalacji gazowej w istniejącym budynku np. mieszkalnym?

Wątpliwości budzi zapis w § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, który upoważnia wyłącznie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego przy wykonywaniu robót budowlanych objętych rzemiosłem, dla których wydano uprawnienia.

Czy wykonanie instalacji gazowej w istniejącym budynku należy traktować jako budowę obiektu wymagającą powołania kierownika budowy, czy są to tylko roboty budowlane wymagające powołania kierownika robót budowlanych i wystarczający jest zakres uprawnień, o którym mowa na wstępie pytania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access