Co zrobić ze źle lub nieaktualnie oszacowaną wartością zamówienia, gdy po otwarciu ofert, ceny radykalnie spadły i wykonawca z najniższą ceną ma cenę rażąco niską?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co zrobić ze źle lub nieaktualnie oszacowaną wartością zamówienia, gdy po otwarciu ofert, ceny radykalnie spadły i wykonawca z najniższą ceną — lecz rynkową — ma cenę rażąco niską (odbiega o około 40% od wartości szacunkowej zamówienia), czy zamawiający może "przeszacować" wartość zamówienia wg cen aktualnych na rynku, już po otwarciu ofert?

W przetargach innych zamawiających również wykonawcy złożyli oferty z cenami znacznie niższymi niż wartość oszacowana kilka miesięcy temu na podobny zakres przedmiotowy. Jednocześnie art. 36 ust. 2 nowego PZP przewiduje możliwość zmiany wartości szacunkowej tylko do otwarcia ofert.

Czy zamawiający powinien odstąpić od występowania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, pomimo przekroczenia 30% wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o VAT, w związku z zawyżoną przez siebie wartością szacunkową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX