Co zrobić z nadzorem autorskim, jeżeli jeden zamawiający przekazał dokumentację projektową drugiemu, aby ten wszczął postępowanie na roboty budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (umowa obejmowała obydwie usługi). Po wykonaniu dokumentacji projektowej i wzajemnym rozliczeniu podmiot zamawiający przekazał dokumentację projektową na rzecz innego podmiotu zamawiającego. Drugi podmiot zamawiający (ten który przejął dokumentację) chce przystąpić do wszczęcia postępowania na roboty budowlane w zakresie objętym dokumentacją projektową.

Czy w związku z powyższym ten drugi podmiot zamawiający może przejąć zobowiązania umowne (nadzór autorski) pierwszego podmiotu zamawiającego i podpisać aneks do umowy w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX