Co zrobić z błędnie wydaną decyzją dot. zasiłku rodzinnego? - OpenLEX

Co zrobić z błędnie wydaną decyzją dot. zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o zasiłek rodzinny złożony w kwietniu. Wydana został decyzja przyznająca zasiłek rodzinny w mechanizmie złotówka za złotówkę. Wypłaty zostały już dokonane, po kolejnej weryfikacji dochodów okazało się, iż błędna kwota dochodów wprowadzona do systemu co powoduje, iż zasiłek powinien być przyznany w pełnej kwocie. W związku z powyższym decyzja błędnie wydana ze względów błędu rachunkowego. Od daty doręczenia nie minęło 14 dni.

Czy w takim przypadku można skorzystać z art. 111 § 1a, art. 113 k.p.a. i wydać postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji, czy obecną decyzję należy zmienić?

Czy można tu zastosować art. 31 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?