Co zrobić w sytuacji kiedy błędy w zapisach SWZ wymagają korekty i wydłużenia czasu, którego brak?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam ogłoszone postępowanie, termin składania ofert upływa 16.08.2022 r. Mam pytania do SWZ. Analizując dokumenty zamówienia mam świadomość, że zawierają one błędy w zapisach, dotyczy to m.in. kryterium oceny ofert. Temat jest bardzo pilny, nowa umowa musi zacząć obowiązywać od 1 września br. Jestem świadoma, że nie mam już czasu na zmiany, bo wiąże się to ze zmianą terminu składania ofert i samym procedowaniem, i raczej pewne jest, że mogę na 1 września nie mieć umowy. W związku z tym chcę unieważnić postępowanie przed terminem składania ofert. Na okres, powiedzmy 2 miesięcy, chciałabym zawrzeć umowę z dotychczasowym wykonawcą na kontynuację świadczenia, z zapisem opcji, że w momencie wyłonienia wykonawcy w postępowaniu prowadzonym wg PZP, umowa zostanie zakończona (możliwość wypowiedzenia). Jest to sytuacja nadzwyczajna, chodzi o usługę najmu dużej ilości drukarek dla szpitala, niestety nie zostało już dużo czasu na procedowanie, błędy w zapisach SWZ wymagają korekty i wydłużenia czasu, którego nie mamy. Wskazane jest rozpisanie nowego postępowania z korektą SWZ, a zwłaszcza kryteriów oceny ofert oraz zapisów projektu umowy. Pytania:

1. Czy z opisanego powyżej powodu mogę unieważnić postępowanie przed TSO? I jaką podać podstawę prawną? Artykuł 256 p.z.p.?

2. Czy mogę już rozpisać nowe postępowanie? Będą zmienione kryteria oceny ofert i warunki.

3. I w związku z powyższym, na jakiej podstawie mogę uruchomić postępowanie na umowę na tzw. "okres przejściowy" z obecnym wykonawcą?

Zostały 2 tygodnie do zakończenia obecnie wiążącej nas dwuletniej umowy. Przedmiot zamówienia oszacowany został na 260 tys. zł netto i usługa ma trwać 12 m-cy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX