Co zrobić w sytuacji gdy beneficjent nie zwróci środków z art. 189 ustawy o finansach publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Beneficjent został wezwany do zwrotu środków z art. 189 ustawy z 7.08.2009 r. o finansach publicznych. Nie dokonał zwrotu.

Czy w decyzji wzywamy Beneficjenta do zwrotu:

- kwoty odsetek z wezwania obliczonej od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność wraz z należnymi odsetkami do dnia zwrotu;

- kwoty odsetek z wezwania obliczonej od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność (bez odsetek od odsetek)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access