Co zrobić w przypadku braku właściciela w trakcie kontroli na podstawie art. 379 p.o.ś. - protokół kontroli przekazać pocztą wraz z wszczęciem postępowania i oczekiwać zwrotu podpisanego protokołu wraz z ewentualnymi uwagami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co zrobić w przypadku braku właściciela w trakcie kontroli na podstawie art. 379 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. - protokół kontroli przekazać pocztą wraz z wszczęciem postępowania i oczekiwać zwrotu podpisanego protokołu wraz z ewentualnymi uwagami?

Co w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz wskazaniem podczas kontroli osoby odpowiedzialnej za wytwarzanie odpadów?

Czy Gmina po zawiadomieniu policji powinna oczekiwać rezultatu śledztwa w tej sprawie i wznowić je po ustaleniach - mając wtedy pełny materiał dowodowy?

Czy w międzyczasie Gmina powinna podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia odpadów niebezpiecznych i po zakończonym postępowaniu przerzucić koszty pozbycia się odpadów na właściwego wytwórcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX