Co zrobić, jeżeli wykonawca złożył ofertę w taki sposób, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy producent zaangażowany w... - OpenLEX

Co zrobić, jeżeli wykonawca złożył ofertę w taki sposób, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy producent zaangażowany w wytwarzanie produktu ma status podwykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg nieograniczony. Zamawiający żądał wskazania w formularzu oferty nazw podwykonawców (jeżeli są już znani) i zakresu zadań powierzonych podwykonawcom. Wykonawca wskazał, iż produkt będzie wytwarzany u innego producenta, jako miejsce produkcji wskazał miejsce siedziby tego producenta (zamawiający przewidział możliwość odrzucenia oferty zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 393 ust. 1 pkt 4 p.z.p.), ale w zakresie podwykonawstwa nie wskazał zlecenia tego zakresu podwykonawcy. Również w dokumencie JEDZ nie wskazano powierzenia tego zakresu podwykonawcy i nie wskazano tego podwykonawcy.

Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX