Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane (rozliczenie kosztorysowe). Po ogłoszeniu postępowania Zamawiający dokonał zmiany w opisie jednej pozycji przedmiaru robót oraz zamieścił na stronie internetowej nowy wzór kosztorysu ofertowego. Dwóch Wykonawców (dwie najtańsze oferty) przygotowując ofertę zastosowali pierwotny przedmiar.

Czy w takiej sytuacji Zamawiający może poprawić ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. jako inne omyłki polegające na niezgodności treści SIWZ z treścią oferty?

Czy Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień różnic w opisie pozycji w złożonym kosztorysie ofertowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację