Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy można uznać za poprawnie wniesione wadium w formie jednego przelewu bankowego, w sytuacji, gdy zamawiający prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, podzielone na kilka części, a wadium wymagane jest do każdej z nich, przy czym wykonawca dokonując przelewu z uwagi na ograniczona liczbę znaków nie dookreślił, że wnoszone wadium dotyczy wszystkich części, a łączna wartość wniesionego wadium jest zgodna z sumą wszystkich kwot określonych w SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?