Co zrobić, jeżeli wykonawca przedłożył skan pełnomocnictwa, który nie jest opatrzony podpisem elektronicznym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie prawnej zamawiający ma dokonać odrzucenia oferty wykonawcy w następującej sytuacji. Wykonawca nie przedłożył do oferty pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Zamawiający wezwał na podstawie art. 128 ust. 1 p.z.p. o przedłożenie pełnomocnictwa, z którego wynika sposób reprezentacji oraz pouczył o konieczności podpisu elektronicznego na pełnomocnictwie. Wykonawca przedłożył skan pełnomocnictwa - po weryfikacji pliku i walidacji podpisu okazało, że plik nie jest opatrzony podpisem elektronicznym.

Czy wykonawca odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c p.z.p. czy na podstawie art. 226 ust. 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX