Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zawiadomił wykonawcę o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych z jednoczesnym wezwaniem do złożenia wyjaśnienia z art. 87 ust. 1 p.z.p. Wykonawca w odpowiedzi napisał, że faktycznie pomyłkowo wyliczył wartość podatku VAT i podał wartość, która według wykonawcy była prawidłowa, ale wartość, którą podał jest niezgodna z zawiadomieniem o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych. Po przeliczeniu wychodzi wartość 1.912.951,1125, a wykonawca zaokrąglił w górę do kwoty 1.912.951,12. Zgodnie z regułą matematyczną nie można tej kwoty zaokrąglić w górę.

Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?