Co zrobić, jeżeli ofertę złożyła spółdzielnia, która wskazała, że poszczególne roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez 3 różne osoby prowadzące działalność gospodarczą i będące członkami spółdzielni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 PZP. Jednym z wykonawców, który złożył ofertę jest spółdzielnia produkcyjno-usługowa wpisana do KRS, która złożyła m.in. oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie, że poszczególne roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez 3 różne osoby prowadzące działalność gospodarczą, a będące członkami spółdzielni, tj. wykonawcy, który złożył ofertę.

Czy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia należy wymagać tylko od wykonawcy - spółdzielni, czy także od wskazanych w ofercie firm (członków spółdzielni)?

Czy członków spółdzielni należy traktować jak podwykonawców, czy bardziej jak "pracowników spółdzielni"?

Z oferty wynika, że spółdzielnia nie ubiega się o zamówienie wraz z innymi wykonawcami (podmioty występujące wspólne), ani nie polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX