Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna wniosła aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki jawnej, w której jest jedynym udziałowcem (obok żony). Przepisy ustawy o rachunkowości nakazują wycenić m.in. wnoszone aportem środki trwałe według wartości godziwej.

Co zrobić, gdy wartość godziwa w dniu aportu jest niższa niż wartość netto środków trwałych w firmie przejmowanej?

Czy spółka jawna może amortyzować podatkowo środki trwałe aż do zrównania się z wartością netto z firmy wniesionej aportem?

Co zrobić (w aspekcie podatkowym i bilansowym) z różnicą między wartością netto środków trwałych w firmie przejmowanej, a ich wartością rynkową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?