Co z pozostałą kwotą do spłaty nadpłaty zasiłku pielęgnacyjnego w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co z pozostałą kwotą do spłaty nadpłaty zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku, kiedy ZUS przekazywał należności na nadpłatę tego zasiłku, ponieważ osobie został przyznany w ZUS dodatek pielęgnacyjny, a osoba ta zmarła?

Nadpłacony zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nie jest świadczeniem nienależnie pobranym.

Co w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX