Nowość Co z alimentami za okres od uchylenia przez sąd obowiązku alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy konfliktu pomiędzy wierzycielką a dłużnikiem, przeciągającym się postępowaniem w sądach, dokumenty wyroki/postanowienia docierają do nas z dużym opóźnieniem".

Jestem w posiadaniu dokumentów:

1. postanowienie o zabezpieczeniu (wniosek o alimenty) wydane w czerwcu 2019 - kwota 2 x 500 zł (dwoje dzieci);

Kwota ustalona do czasu zakończenia postępowania przed sądem, czyli jaką datę tutaj mam mieć na myśli, datę rozwodu?

2. postanowienie ze stycznia 2020 roku - zmieniające ww. kwoty na 2 x 300 zł (to w miarę sytuacja jasna);

3. postanowienie z maja 2021 r. - na podstawie art. 445 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zawieszenie postępowania co do roszczeń od 2 listopada 2020 (wtedy dłużnik złożył pozew o rozwód);

4. wyrok rozwodowy z listopada 2021 - ustalenie kwoty alimentów 2 x 400 zł na okres od prawomocności wyroku, czyli 13.11.2021. - umorzenie postępowania za okres od dnia 2 listopada 2020.

Co z alimentami za okres od 2 listopada 2020 do 12.11.2021?

Wtedy wypłacaliśmy fundusz, czy słusznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX