Co w sytuacji kiedy doręczyciel pocztowy zamiast zostawić awizo, czyni adnotację "wyprowadził się"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Trzech współwłaścicieli złożyło (wraz ze swoimi podpisami) korektę IN-1 w związku z przysądzeniem prawa własności licytantowi ich nieruchomości, ale jest kłopot z czwartym współwłaścicielem, który "ukrywa się". Wysłaliśmy na adres jego zameldowania (adres potwierdzony w Rejestrze PESEL) wezwanie do złożenia podpisu w tut. Urzędzie. Przesyłka listowa wróciła z poczty z adnotacją "adresat wyprowadził się". Odesłaliśmy to z powrotem na pocztę, aby doręczyli na wskazany adres. Co w sytuacji kiedy doręczyciel pocztowy zamiast zostawić awizo, czyni adnotacje tego typu. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej są podane przypadki kiedy "Przesyłki nie doręczono, gdyż: adresat odmówił przyjęcia, adresat nie podjął przesyłki w terminie, adresat zmarł, niedostateczny adres oraz z innych przyczyn".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX