Co w sytuacji gdy podwyższono czynsz osobie ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani Kowalska ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (jest najemcą lokalu). Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta wysokość stawki czynszu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy wynosi 8 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Na podstawie art. 21c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dokonano weryfikacji dochodów pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wnioskodawczyni, w wyniku czego stawka czynszu uległa podwyższeniu z kwoty 8 zł do kwoty 18 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Czy w takiej sytuacji, ma zastosowanie art. 6 ust. 6 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1335.)? Czy podejmując decyzję w przedmiocie dodatku mieszkaniowego należy przeliczyć czynsz jaki płaci Pani Kowalska z kwoty 18 zł/m2 na kwotę wynikającą z zarządzenia tj. 8 zł/m2?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX