Co w sytuacji, gdy firma nie posiada wpisanego PSZOK w decyzję PZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi Czy posiadając pozwolenie zintegrowane na zbieranie i przetwarzanie odpadów mogę prowadzić PSZOK?, QA2011395.

Co w sytuacji, gdy firma nie posiada wpisanego PSZOK w decyzję PZ?

Jakie przepisy prawne obligują firmę do posiadania odrębnej decyzji na PSZOK, skoro w PZ jest ujęte zbieranie i przetwarzanie odpadów i punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na tej samej działce, której dotyczy PZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX