Co w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty dodatkowe zawierające identyczną cenę, jak w ofertach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina prowadzi postępowania na podstawie art. 275 pkt 2 p.z.p., podzielone na dwa zadania. Po negocjacjach zamawiający zaprosił wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na zadania nr 1 i 2. Negocjacjom podlegała wyłącznie cena. Dwóch wykonawców na zadanie nr 1 złożyli oferty dodatkowe na tę samą kwotę jak oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Na zadanie nr 2 jeden wykonawca złożył korzystniejszą a drugi taką samą. Występuje dwóch wykonawców, którzy składali oferty na dwa zadania. Oferty dodatkowe z tą samą kwotą nie są mniej korzystne a takie same, więc ich nie odrzucam. Pierwotna oferta przestaje wiązać w przypadku, gdy ma korzystniejszą propozycję.

Co mam w tym przypadku zrobić, badać oferty dodatkowe z tymi samymi cenami i dokonać ponownej ocenie w ramach kryterium oceny ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX